Podmioty gospodarcze


Kancelaria świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, fundacji i stowarzyszeń, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorców.

Czytaj więcej... 


 

Osoby fizyczne


Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną dla klientów indywidualnych. Zapewniamy profesjanalne i kompleksowe usługi, obejmujące praktycznie wszystkie dziedziny prawa.

 
Czytaj więcej...


 

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych (zarówno spółek prawa handlowego, jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym w ramach spółki cywilnej), fundacji i stowarzyszeń, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorców.

 

W szczególności zajmujemy się:

  • świadczeniem pomocy prawnej w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej oraz kontraktowej na każdym stadium rozwoju spółki oraz innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,

  • opracowywaniem dokumentów założycielskich i rejestrowych oraz tworzeniu statutów, regulaminów i umów niezbędnych dla prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej dnego podmiotu,

  • obsługą prawną organów spółek - zgromadzeń wspólników, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych i zarządów,

  • opiniowaniem i tworzeniem umów handlowych i porozumień

  • prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy - pomagamy klientom przy tworzeniu i rozwiązywaniu umów o pracę, umów zlecenia, kontraktów menadżerskich, czy umów o dzieło, a także opracowywaniu regulaminów pracy i regualminów wynagradzania,

  • reprezentowaniem klientów w sporach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, sądami arbitrażowymi oraz w postępowaniach egzekucyjnych,

  • prowadzeniem windykacji należności.