Podmioty gospodarcze


Kancelaria świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, fundacji i stowarzyszeń, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorców.

Czytaj więcej... 


 

Osoby fizyczne


Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną dla klientów indywidualnych. Zapewniamy profesjanalne i kompleksowe usługi, obejmujące praktycznie wszystkie dziedziny prawa.

 
Czytaj więcej...


 

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną dla klientów indywidualnych. Zapewniamy profesjanalne i kompleksowe usługi, obejmujące praktycznie wszystkie dziedziny prawa. 

 

W szczególności zajmujemy się;

  • prawa cywilnego ( m. in. w sprawach o zapłatę, ochronę dóbr osobistych, ochronę własności, zniesienie współwłasności, w postępowaniu egzekucyjnym, przy sporządzaniu i opiniowaniu umów cywilnoprawnych, pozyskiwaniu odszkodowań komunikacyjnych i z tytułu błędów lekarskich),

  • prawa rzeczowego (m.in. w postępowaniach o zasiedzenie, uzgadnianie treści księgi wieczystej, a także w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej, czy służebności przesyłu),

  • prawa rodzinnego ( m. in. w sprawach o rozwód, separację, alimenty, władzę rodzicielską, ustalenie kontaktów z dzieckiem),

  • prawa spadkowego ( m. in. w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu, zachowek, dział spadku),

  • prawa pracy (m.in. w sprawach o ustalenie stosunku pracy, wypadków przy pracy),

  • prawa administracyjnego (m.in. z zakresu prawa budowlanego, opłaty adiacenckiej),

  • upadłości konsumenckiej,

  • prawa karnego ( m. in. obrona oskarżonych oraz reprezentowanie pokrzywdzonych zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym),

  • prawa karnego skarbowego.